Cena za právní služby je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem.

Zpravidla je zohledněna časová náročnost, složitost kauzy a potřeby klienta. Odměna může být stanovena jako: časová - dle skutečně vynaloženého času advokáta; pevná - odměna stanovená pevnou částkou bez ohledu na čas advokátem strávený na kauze; dle advokátní tarifu - odměna stanovená dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tj. dle úkonů právní služby učiněných advokátem; paušální odměna - při dlouhodobé spolupráci lze stanovit odměnu za určitý časový úsek, bez ohledu na počet hodin poskytnuté právní služby.