Advokátní kancelář Trutnov - Mgr. Bc. Josef Zeman, advokát

Advokát Mgr. Bc. Josef Zeman vystudoval právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně.

Po absolutoriu působil více než pět let v jedné z největších advokátních kanceláří v Hradci Králové, Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o. Zaměřuje se především na právo trestní, právo občanské, právo obchodníprávo rodinné. Je zřejmé, že klient služby advokáta většinou vyhledá za situace, kdy se nachází v problémové situaci, situaci která je pro něho nepříjemná či stresující. Při poskytování právních služeb je proto kladen důraz na citlivý, osobní přístup ke klientovi, založený na vzájemné důvěře a diskrétnosti.

Cílem je vždy poskytnout komplexní právní služby, nalezení efektivního a nejméně rizikového řešení pro klienta. Pro uspokojení poptávky klientů po širší nabídce právních služeb byla zahájena spolupráce s advokátní kanceláří s celorepublikovou působností, Dohnal, Pertot, Slanina, advokátní kancelář v.o.s.

Akdvokátní kancelář v Trutnově poskytuje své právní služby od roku 2014.

Mgr.Bc.Josef Zeman je členem Unie obhájců České republiky